Archives for category: Theatre

ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ, ಮಂಚಿಕೇರಿ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಊರು. ಇಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ ಮಂಚಿಕೇರಿಯ ’ಸಂಹತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ರವರು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಅವರ ’ಬೆಪ್ಪುತಕ್ಕಡಿ ಬೋಳೆ ಶಂಕರ’ ನಾಟಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ೨೯ ಮತ್ತು ೩೦ ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಂಜೆ ೭ ಕ್ಕೆ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ರಂಗ ಶಂಕರದಲ್ಲಿ ’ಬೆಪ್ಪುತಕ್ಕಡಿ ಬೋಳೆ ಶಂಕರ’ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಣಾ ಭಟ್ – ೯೮೪೫೬ ೯೫೦೧೫

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕೀರಾಮ್

ಸಮಯ

22 September · ಸಂಜೆ ೬ ಕ್ಕೆ

ಸ್ಥಳ: ravindra kalakshetra