ದಿನಾಂಕ : ನವೆಂಬರ್ 16
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ:ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಕಲಾಭವನ ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು
Advertisements