ನಾಟಕ: ‘ಪ್ರವಾದಿ’ (ಕನ್ನಡ)

ನಿರ್ದೇಶನ : ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್

ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2

ಸಮಯ: 4pm

ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾಸದನ , 14th  ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ , ಬೆಂಗಳೂರು

Advertisements